Ewentualna Sala Koncertowa.

Piwnica w "Jatkach".

Inne pomieszczenia.

Dach.