W dawnych czasach.

         

"Jatki" dzisiaj.

      

Pomnik zwierząt z "Jatek".