strona główna | o szkole | nauczyciele | kontakt | płatności

 

O szkole

Nasza Szkoła Muzyczna powstała w 2004 roku. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Minister Kultury i Centrum Edukacji Artystycznej. Szkoła wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie pod numerem 381/35/2004.

Organem prowadzącym szkołę jest Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej.

Kadra pedagogiczna naszej szkoły to znakomicie wykształceni nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem artystycznym i pedagogicznym. Nauka gry na instrumentach prowadzona jest w oparciu o program dopasowany do predyspozycji i zdolności ucznia zgodnie z podstawami programowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

Główne cele szkoły to nauczanie gry na instrumentach, nauka śpiewu, rozwijanie uzdolnień muzycznych, rozbudzanie zamiłowania do muzyki oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej. Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia.

Szkoła prowadzi zajęcia w dwóch cyklach nauczania: w cyklu dziecięcym 6 letnim (dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 7-10 lat) oraz w cyklu młodzieżowym 4 letnim (dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku powyżej 10 lat)

Nauka odbywa się dwa razy w tygodniu - jedna godzina lekcyjna zajęć indywidualnych na instrumencie i jedna godzina lekcyjna zajęć umuzykalniających w grupach ( zasady muzyki i kształcenie słuchu) . Organizowane są kilka razy w roku szkolnym otwarte koncerty uczniów i nauczycieli na Scenie Kotłownia.