Wystawa Druga

Do realizacji Wystawy Drugiej zaprosiliśmy lokalnego rzeźbiarza Artura Szydlika.

1 -30 grudnia 2018 w Galerii Pasaż Sztuki

 

W moim pojęciu sztuką jest reakcja na
rzeczywistość i jej przetworzenie na odpowiednią
formę. Początkowo zjawia się w postaci myśli
( „moment chwili’’)…Jeśli spotkam się z jakimś
zjawiskiem, które czegoś mnie nauczy, wzruszy,
zapadnie w pamięci i jest moralnie dobre ,
to jest to sztuką niezależnie od tego, czy
będzie wyrażone w postaci plastycznej,
muzycznej, naukowej itd., czy też rozmowy
konstruktywnej ze spotkanym przypadkowo
człowiekiem. Ale w tym wszystkim musi być
FORMA. Dlatego staram się obserwować to,
co mnie otacza, przeżyć i przenieść na okoliczność
plastyczną. To jest mój sposób rozmowy,
to filozofowanie w kontekście sztuki…

Artur Szydlik