Wystawa Trzecia

Wystawa Trzecia poświęcona jest twórczości Urszuli Sobotka zatytułowanej „Wielka Majówka”

5 – 27 stycznia 2019


Wzruszam się życiem, niemniej rzeczywistość ogranicza mnie i dlatego w malarstwie przechodzę w nadrzeczywistość. Tworzę świat wyobrażeń, nazywając go ” Wielką majówką”. W malarstwie znalazłam wolność istnienia, tutaj bez ograniczeń mogę wyrażać siebie. Inspiracją dla mojej twórczości jest natura w całej rozciągłości tego słowa, a w niej Człowiek.

Urszula Sobotka