Wystawa Piąta

Wystawa fotografii pt. „Polskie Łąki – różnorodność biologiczna” autorstwa Mariusza Kuleszy.

O WYSTAWIE

„POLSKIE ŁĄKI” – RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
łączy dwa wątki mojej twórczości fotograficznej, czyli
fotografię krajobrazową i entomologiczną.
Wątek pejzażowy to efekt mojego pobytu na
plenerze fotograficznym w Kamieńczyku
nad Liwcem, latem zeszłego roku.
Wątek entomologiczny zaś to zdjęcia motyli i innych
owadów jako tych przedstawicieli Różnorodności
Biologicznej, które również są ciekawe i pożyteczne.
Wystawa ”Polskie Łąki” to też pretekst do
wspomnienia o różnorodności biologicznej.
Czym ona jest ? To cały świat żywych kolorów,
zapachów i form. Każda z tych form, tak jak w wielkim
przedstawieniu, ma swoją rolę, tyle, że są mniejsi
i więksi aktorzy. Tacy, których obecności nikt nie
zauważy i tacy których brak ,,kładzie” całą sztukę.
Ci główni aktorzy to gatunki zwane zwornikowymi,
bo od nich zależy utrzymanie środowiska dla
pozostałych. Kiedy giną, zagraża to całemu
ekosystemowi. Te główne gatunki to np. pszczoły
i trzmiele. Gdyby wyginęły, to gatunkowi ludzkiemu
pozostałoby 2 lata życia.
Niestety, nie dla wszystkich jest to oczywiste.
W jaki więc sposób przekonać dzieci i dorosłych,
że w sieci Życia powiązania są tak kruche,
tak łatwe do zniszczenia?
Moim i nie tylko moim zdaniem, potrzebna jest praca
nad zmianą odbioru Bioróżnorodności Biologicznej
w ogóle, a owadów w szczególności, z tych nikomu
nie potrzebnych ”robali’” na zwierzęta niezbędne
z punku widzenia funkcjonowania całego środowiska,
którego my sami jesteśmy częścią. Nade wszystko
powinna też zapanować wrażliwość i podziw dla
otaczającego nas świata przyrody oraz troska,
aby tego świata na zawsze nie utracić.